At bagon.is you can Buy webshells, phpmailer, Combo list
GRILJE
++387 63 328  133   ​ante.vukoja1@gmail.com

GRILJE

GRILJE FEAL
PREUZIMANJE KATALOGA

Sistem GRILJE namijenjen je za izradu grilja za ugradnju ispred prozora i vrata. Aluminijske grilje su lagane, čvrste, postojane (karakteristike aluminija kao materijala i površinska zaštita), te su otporne na vremenske i ostale utjecaje. Jednostavne su i praktične za rukovanje, čišćenje i održavanje. Ispuna grilje može biti pokretna (zaokretne lamele), fiksna (fiksne lamele) i puna ispuna (škure).

Sistem GRILJE se sastoji od tri podskupine s obzirom na ram i krilo:

  • Grilja G45 – Okvir rama i krila je u istoj ravnini. Žlijeb za okov je 29 mm
  • Grilja Dalmo – Preklop okvira krila i rama je 8 mm. Žlijeb za okov je R žlijeb
  • Grilja Z40 – Preklop okvira krila i rama je 8 mm. Žlijeb za okov je Eurožlijeb

Sistem GRILJE se također može primijeniti i za izradu kliznih grilja za ugradnju ispred prozora i vrata. Sistem omogućuje izvedbu kliznih grilja s jednim ili više paralelnih krila. Klizanje je omogućenog pomoću točkića koji se nalaze u gornjoj vodilici i pratilice koja se nalazi u donjoj vodilici. Vodilica i pratilica se montiraju na vanjsku stranu zida te mogu biti u jednostaznoj i dvostaznoj izvedbi. Moguća je ugradnja komarice. Odabir boje po izboru (u boji prema RAL karti, eloksaža te imitacija drveta).

Tehničke karakteristike:

  • Dubina rama: 45 mm (Grilja G45, Grilja Dalmo) 48,5 mm (Z40)
  • Dubina vodilice krilnih grilja: 80 mm i 137 mm
  • Dubina krila: 45 mm (Grilja G45, Grilja Dalmo, klizne grilje) 48,5 mm (Z40)
  • Dimenzije pokretnih lamela:70 mm
  • Dimenzije fiksnih lamela: 50 mm