• image
 • image
 • image
Previous Next

OPIS

Sistem TERMO 120 se sukladno debljini stakla i izvedbenoj shemi dijeli na:

 • Termo 120 je namjenjen za izradu kliznih i podizno kliznih prozora i vrata (dvostruko staklo) u dvokrilnoj, trokrilnoj i četverokrilnoj izvedbi.
 • Termo 120 plus je namijenjen za izradu kliznih i podizno kliznih prozora i vrata (dvostruko staklo) sa integriranim fiksnim dijelom.
 • Termo 120-D je namjenjen za izradu kliznih i podizno kliznih prozora i vrata (trostruko staklo) u dvokrilnoj, trokrilnoj i četverokrilnoj izvedbi.
 • Termo 120-D plus je namijenjen za izradu kliznih i podizno kliznih prozora i vrata (trostruko staklo) sa integriranim fiksnim dijelom.

To je sistem profila sa prekinutim termičkim mostom, osnovnih ugradbenih dubina ramova od 120 do 196.5 mm. Prekid termičkog mosta se postiže poliamidnim trakama od 14.8 mm i 22 mm (Termo 120), 20 mm i 28 mm (Termo 120-D). Radi dodatnog poboljšanja termičkih karakteristika profila, u komore profila se ugrađuju profilirani štapići od XPS -a (ekstrudirani polistiren – ʎ=0.035 W/m2K) i takvi profili dobivaju u nazivu slovo F. Brtvljenje je izvedeno EPDM brtvama. Sistem je kompatibilan sa fasadnim sistemima. Mogućnost izvedbe skrivenog odvoda vode iz rama.

Tehničke karakteristike sistema:

 • dubina rama: 120 mm (dvije staze Termo 120), 184.5 mm (tri staze Termo 120), 115.5 mm (Termo 120 plus), 126 mm (dvije staze Termo 120-D), 196.5 mm (tri staze Termo 120-D), 126 mm (Termo 120-D plus)
 • dubina krila: 50.5 mm (Termo 120) i 55.7 mm (Termo 120-D)
 • dubina ispune: do 44 mm
 • poliamidne trake: 14.8 mm i 22 mm (za Termo 120), 20 mm i 28 mm (za Termo120-D)
 • težina krila: 330 kg
 • zrakopropusnost: EN 12207 (klasa 4)
 • vodonepropusnost: EN 12208 (klasa E900)
 • otpornost na udar vjetra: EN 12210 (klasa C4 /B4)
 • zaštita od buke: DIN 4109 (Rw=33 dB)
 • protuprovalnost: EN 1627 (RC2)
 • proračun Uw koeficijenta: DIN EN ISO 10077-2 (≥1,4 Wm²/K)
 • osnovni materijal: EN AW-6060
 • materijal poliamidne trake: PA66 GF25
 • materijal brtvljenja: EPDM
 • površinska obrada: DIN 17611
 • kontrola kvalitete: DIN EN ISO 9001

PREUZIMANJE

                  
 PREUZIMANJE  

OPIS


Sistem TERMO 85 je namijenjen za izradu prozora (otvaranje unutra i vani), vrata (otvaranje unutra i vani) i fiksnih stijena. To je sistem profila sa prekinutim termičkim mostom, osnovne ugradbene dubine rama 77 i 85 mm. Pored osnovne izvedbe ram/krilo sa ravnim linijama, moguće su izvedbe ram/krilo i sa zaobljenim vanjskim linijama. Primjenom novih materijala koji imaju izrazito termički dobre karakteristike, ovaj sistem zadovoljava kriterije otvora za niskoenergetske kuće. Prekid termičkog mosta se postiže poliamidnim trakama niskog koeficijenta toplinske provodljivosti (ʎ=0.210 W/mK) od 34 mm. Radi dodatnog poboljšanja termičkih karakteristika profila, u komore profila se ugrađuju profilirani štapići od XPS -a (ekstrudirani polistiren – ʎ=0.035 W/mK) i takvi profili dobivaju u nazivu slovo F. Brtvljenje je izvedeno spužvastim EPDM-om koji ima znatno bolja termička svojstva u odnosu na EPDM brtve. Mogući tipovi otvaranja prozora: otklopno, zaokretno, otklopno-zaokretno, zaokretno otvaranje vani, zaokretno oko srednje osi. Mogući tipovi otvaranja vrata: otvaranje prema unutra i vani. Sistem je kompatibilan sa fasadnim sistemima. Mogućnost odabira profila sa žlijebom 16/13. Okov koji se ugrađuje u sistem je standardni za eurožlijeb 15/20 i za žlijeb 16/13.

Tehničke karakteristike sistema:

 • dubina rama: 77 i 85 mm
 • dubina krila: 85 mm
 • dubina ispune: do 71 mm
 • poliamidne trake: 34 mm
 • maxtežina krila: 130 kg
 • zrakopropusnost: EN 12207 (klasa 4)
 • vodonepropusnost: EN 12208 (klasa E1200)
 • otpornost na udar vjetra: EN 12210 (klasa C5 /B5)
 • zaštita od buke: EN ISO 717 1 (Rw=37 50 dB)
 • protuprovalnost: EN 1627 (RC2, RC3, RC4)
 • proračun Uw koeficijenta: DIN EN ISO 10077 2 (≥1,0 Wm²/K)
 • osnovni materijal: EN AW 6060
 • materijal poliamidne trake: Low Lambda PA66 GF25
 • materijal brtvljenja: spužvasti EPDM
 • površinska obrada: DIN 17611
 • kontrola kvalitete: DIN EN ISO 9001

 

OPIS

Sistem TERMO 65 je namijenjen za izradu prozora (otvaranje unutra i vani), vrata (otvaranje unutra i vani) i fiksnih stijena. To je sistem profila sa prekinutim termičkim mostom, osnovne ugradbene dubine rama 65 i 73 mm. Pored osnovne izvedbe ram/krilo sa ravnim linijama, moguće su izvedbe ram/krilo i sa zaobljenim  vanjskim linijama. Prekid termičkog mosta se postiže poliamidnim trakama od 22 mm. Radi dodatnog poboljšanja termičkih karakteristika profila, u komore profila se ugrađuju profilirani štapići od XPS -a (ekstrudirani polistiren – ʎ=0.035 W/m2K) i takvi profili dobivaju u nazivu slovo F. Brtvljenje je izvedeno EPDM brtvama. Mogući tipovi otvaranja prozora: otklopno, zaokretno, otklopno-zaokretno, zaokretno otvaranje vani, zaokretno oko srednje ose. Mogući tipovi otvaranja vrata: otvaranje prema unutra i vani. Sistem je kompatibilan sa fasadnim sistemima. Mogućnost odabira profila sa žlijebom 16/13. Okov koji se ugrađuje u sistem je standardni za eurožlijeb 15/20 i za žlijeb 16/13.

Tehničke karakteristike sistema:

 • dubina rama: 65 i 73 mm
 • dubina krila: 73 mm
 • dubina ispune: do 59 mm
 • poliamidne trake: 22 mm
 • težina krila: 130 kg
 • zrakopropusnost: EN 12207 (klasa 4)
 • vodonepropusnost: EN 12208 (klasa E900)
 • otpornost na udar vjetra: EN 12210 (klasa C5 /B5)
 • zaštita od buke: EN ISO 717 1 (Rw=38 dB)
 • protuprovalnost: EN 1627 (RC2, RC3)
 • proračun Uw koeficijenta: DIN EN ISO 10077 2 (≥1,3 Wm²/K)
 • osnovni materijal: EN AW 6060
 • materijal poliamidne trake: PA66 GF25
 • materijal brtvljenja: EPDM
 • površinska obrada: DIN 17611
 • kontrola kvalitete: DIN EN ISO 9001